ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง ฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์