รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการทดลองปฎิบัติงาน